İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

06 - 08 NİSAN 2017 TARİHLERİNDE YAPILACAK OLAN

 "IX. ULUSAL  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ" 

TARİHİ İLE ÜLKE GÜNDEMİNDEKİ GELİŞMEDEN KAYNAKLI

16 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN REFERANDUM 

TARİHLERİNİN BİRBİRİNE ÇOK YAKIN OLMASI NEDENİYLE

KONGRE TARİHLERİ 30 KASIM – 2 ARALIK 2017 TARİHLERİNE ERTELENMİŞTİR