İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

VII. İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KONULARI


1. Yasal Mevzuat

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İşyeri Sağlık Güvenlik ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri

 • Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkileri

 • İSG Kanun Tasarısı Taslağı

 • İş Güvenliği Uzmanları Eğitim ve Yetkilendirme

 • İş Güvenliği Uzmanları Görev ve Çalışma Esasları

 • Mesleki Eğitim ve Sorunları

 • İş Ekipmanları, Kontrol Yöntemleri, Yetkili Kişi ve Kurumlar

 • Acil, Yakın ve Ciddi Tehlike Kavramları

 • İSG Yönetmelikleri

 • İSG Hizmetleri Yönetmeliği Tasarısı

 • 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası Uygulamaları

 • İSG` de Özel Sigorta Uygulamaları

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuksal Boyutu, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

 • Uluslararası Standartlar ve İş Güvenliği

 • Kayıt Dışı Çalışmalar ve İSG

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Politika ve Esasları

 • Mesleki Yeterlilik ve Ulusal Meslek Standartlarında İSG

 • İSG Eğitimi, Eğiticileri ve Eğitim Kurumları

 

 

 

2. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

 

 • İSG Kültürü

 • Risk Değerlendirmesi (Analizi)

 • İş Kazaları: Nedenleri, Önlemleri ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Acil Durumlarda sağlık ve Güvenlik Yönetimi

 • Elle Taşıma İşlerinde Sağlık ve Güvenlik

 • Yangın Güvenliği

 • Yüksekte Çalışma

 • Gürültü Kontrolü ve İşitme Sağlığı

 • Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik

 • Makina Koruyucularının Önemi

 • Elektrikle Yapılan Çalışmalarda İSG

 • İş Ekipmanlarında İSG

 • Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSG

 • Yapı İşlerinde İSG

 • Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda İSG

 • KOBİ` lerde İSG

 • Isıtma – Soğutma Ekipmanlarında İSG

 • Kişisel Koruyucu Donanımları ve CE İşareti

 • Radyasyonlu Çalışmalarda İSG

 • Boru Hatlarında İSG

 • Gemi İnşa Sanayinde İSG

 • Liman Çalışmalarında İSG

 • Endüstriyel Mutfaklarda İSG

 • Alış Veriş Merkezlerinde İSG ve Ergonomi

 • Kaynakla Yapılan Çalışmalarda İSG

 • Basınçlı Kaplarda İSG

 • İSG` de Düzenlenen Form ve Belgeler

 • Meslek Hastalıkları ve Korunma

 • İşyeri Hekimliği Hizmetleri

 • İşyeri Sağlık Elemanı Hizmetleri

 • İşyerlerinde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları

 • İş Yerlerinde İlk Yardım ve Acil Tedavi Hizmetleri

 • Yanıklar (Termal, Kimyasal)

 • Tozların Etkileri ve Korunma Yolları

 • Kaldırma Araçlarında İSG

 • Radyofrekansın Sağlık Üzerine Etkileri

 • Dökümhanelerde İSG

 • Talaşlı İmalat Çalışmalarında İSG

 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG

 • İşyeri Ortam Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal vb.)

 • Titreşim ve Etkileri

 • Tarımda- Tarım Makinalarında İSG

 • Çalışanlarda Sağlık Risk Grupları

 • İş Sağlığı Uygulama İlkeleri

 • İş Sağlığı ve Beslenme İlişkisi

 • Büyük Endüstriyel Kazalar

 • İşyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği Organizasyon Modelleri

 • İSG Yönetim Sistemleri

 • El Aletlerinde İSG

 • İşe Devamsızlık (Absenteeism) ve Önleme

 • İşyerinde Stres ve Korunma