İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

VIII. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ

BİLDİRİLER KİTABI ŞARTNAMESİ

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ’ ne sunulacak bildiriler bir kitapta toplanarak kongreden önce basılacak ve tüm katılımcılara, bildiri sunanlara bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Söz konusu Bildiriler Kitabı’ na aşağıdaki şartlarda reklam alınacaktır.

 

  1. 1000 adet yayınlanacak olan Bildiriler Kitabı bir veya iki cilt halinde basılacaktır. İki cilt basılması durumunda verilen reklamlar her iki kitapta yer alacaktır. Bildiriler Kitabı 20 X28 cm. boyutundadır. Kapak 200 gr/m² Amerikan Bristol, iç sayfalar ise 80 gr/m² 1 hamur kağıda basılacaktır.

 

  1. Reklam filmi boyutları 18 X26 cmdir.

 

  1. Reklam sayfalarının tümü trikromi ( renkli ) basılacaktır.

 

  1. Reklam sayfaları için kuruluşların basıma hazır film göndermeleri gerekmektedir.

 

Reklam vermek isteyen kuruluşların 06 Mart 2015 tarihine kadar reklam filmini ODA’ ya ulaştırmaları ve reklam bedelini en geç 03 Nisan 2015 tarihine kadar T. C. İş Bankası Yenişehir Şubesi : 4218 – 5994104, IBAN NO : TR 91 0006 4000 0014 2185 9941 04 nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.

 

BİLDİRİLER KİTABI BEDELLERİ

Arka Dış Kapak

Arka İç Kapak

Ön İç Kapak

İkinci Kapak

İç Sayfa

2.500.-TL.

1.500.-TL.

1.750.-TL.

1.750.-TL.

1.250.-TL.

 

Reklam bedellerine %18 KDV eklenir.

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ

BİLDİRİLER KİTABI SÖZLEŞMESİ

Kuruluşun Adı : ......................................................................................................................................

Kuruluşun Yetkilisinin Adı ve Görevi :..................................................................................................

Adres                                                    :................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Telefon                          :................................................ Faks:.............................................................

Vergi Dairesi, Vergi No           ............................................................................................................

 

REKLAM YERİ

REKLAM BEDELİ

KDV

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Reklam Şartnamesi’ nde belirtilen koşulları ve reklam bedeli olan .............................................................................................. TL’ yi ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. ........../........../2015

 

FİRMA                                                                                              ODA ONAYI

         İmza ve Kaşe