İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

Kongre Danışmanlar Kurulu

Prof.Dr.Muhsin AKBABA
Ceren AKKOYUN
Ali ALKAN
Doç.Dr.Ferruh AYOĞLU
Prof.Dr.Ali BAYAT
Gökhan BERKER
Prof.Dr.Yasemin BEYHAN
Prof.Dr.Nazmi BİLİR
Yıldırım ÇAKAR
Şafak ÇAPAR
İ.Celal ÇELEBİ
Cemile ÇELİK
Arzu ÇERKEZOĞLU
Altan ÇETİNKAL
Ufuk DOĞRU
Fikri EGE
Celal EMİROĞLU
Prof.Dr.Alp ERGÖR
Prof.Dr.Nilgün FIĞLALI
Sedat GÜLAY
Aşkıner GÜNGÖR
Murat İNCEEREN
Prof.Dr.Halim İŞSEVER
Haydar KAÇMAZ
Yakup KARA
Yard.Doç.Dr.Kenan KARAÇAVUŞ
Hilal KINLI
Doç.Dr.Sibel KIRAN
Cumhur KOCAMAN
Sebahattin KORKMAZ
Yrd.Doç.Dr.Zeki OKUR
Bülent ÖZAY
Semiha ÖZBEY
Prof.Dr.Hikmet RENDE
Prof.Dr.Alaettin SABANCI
Doç.Dr.Nejat Yıldırım SARI
Demet ŞENTAŞÇI
Mehmet TURAN
Selami TURHAN
Prof.Dr.Vahdet UÇAR
Yard.Doç.Dr.Nilgün ULUTAŞDEMİR
Prof.Dr.Suphi URAL
Leman YILMAZ