İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

VIII. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

BİLDİRLER İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

 

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 09 Ocak 2015

 

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi ve Yazarlarına Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi: 23 Ocak 2015

 

Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderilmesi: 30 Ocak 2015

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi ve Yazarlarına Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi: 13 Şubat 2015

 

Not: Yukarıda bildirilen tarihler son gün tarihleridir. Bildiri Yazım Kurallarına www.isgkongresi.org web adresinden ulaşılabilir.